Find os
Vælg specifik kompetence

Vælg en kompetence i menuen herunder – og se hvor i landet,
vi tilbyder netop denne ydelse

Kontaktinfo
Lindpro A/S
Fabriksparken 58
2600   Glostrup

Tlf: +45 70 10 16 17
E-mail:

QHSE - Din garanti for kvalitet og sikkerhed

Lindpro arbejder systematisk med at forbedre produktiviteten, sikkerheden og miljøet ved at tænke disse faktorer ind allerede i planlægningen af vores arbejde. Det betyder bl.a., at vi modellerer projekter virtuelt og derved minimerer fejl og mangler inden opstart af opgaver og projekter. Vores vision er at være den mest attraktive samarbejdspartner.

Lindpro gennemfører jævnligt stikprøvekontroller for at sikre, at opgaver, projekter og ydelser udføres rettidigt. Vi leverer inden for budget i en kvalitet, der som minimum lever op til gældende lovkrav, har et højt fagligt niveau og indfrier dine forventninger.

Et godt arbejdsmiljø - både fysisk og psykisk – har høj prioritet i Lindpro. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at forebygge ulykker. For vi ved, at ulykker har store konsekvenser for vores medarbejdere og kundeleverancer. Vores målsætning er nul ulykker.

At bidrage til et godt miljø indebærer, at vi reducerer vores egen og kundernes miljøbelastning. Det gør vi bl.a. ved at sortere affald, have energibesparende foranstaltninger på faste adresser samt ved at vejlede om og anbefale energioptimering til dig som kunde.

Vores medarbejdere uddannes og udvikles løbende for at fastholde vores høje kompetenceniveau. Det skal sikre, at vi har ressourcer til at gennemføre vores arbejde forsvarligt i forhold til sikkerhed, sundhed og miljø – samt i den rette kvalitet. Vores vigtigste mål er at styrke din forretning gennem kvalificeret rådgivning og værdiskabende løsninger.

Lindpro er:

El- og VVS-autoriseret - Kvalitetscertificeret efter ISO 9001-standarden

Arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001-standarden

Miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden

Certificeret på:
- Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA)
- TV-overvågning (TVO)
- Adgangskontrol (ADK)
- Automatisk brandalarmering (ABA)
- Automatisk varslingsanlæg (AVA)
- Automatisk brandventilationsanlæg (ABV) termisk 
- Automatisk brandventilationsanlæg (ABV) mekanisk
- Automatisk sprinkleranlæg (AVS)
- El-termografering

Lindpros politikker:
Kvalitetspolitik
Miljøpolitik
Arbejdsmiljøpolitik

     

Kontaktpersoner