Find os
Vælg specifik kompetence

Vælg en kompetence i menuen herunder – og se hvor i landet,
vi tilbyder netop denne ydelse

Kontaktinfo
Lindpro A/S
Fabriksparken 58
2600   Glostrup

Tlf: +45 70 10 16 17
E-mail:

Brandsikring på skolerne har høj prioritet

Etablering af brandalarmeringsanlæg på Ringkøbing-Skjern og Skive kommuners skoler er en win-win-løsning. Elever, forældre og skolepersonalet bliver mere trygge i hverdagen, og for kommunerne er det en fornuftig og nødvendig investering, som tjener sig hjem på få år. Lindpro har stået for de to store installationsprojekter.

12 skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune og 5 skoler i Skive Kommune har netop fået installeret komplette ABA- og varslingsanlæg, som dækker alle rum. Det var teknik- og servicevirksomheden Lindpro, der vandt udbuddene i de to kommuner tilbage i 2014. Willis Towers Watson hjalp kommunerne med rådgivning, assistance og projektledelse i forbindelse med udbuddet og den efterfølgende etablering af ABA-anlæg på de enkelte skoler. Lindpro har stået for de to store projekter, der tæller i alt 17 skoler og 17 ABA-anlæg. Der er installeret mere end 5.250 detektorer og ca. 78.500 meter kabel på i alt 117.600 m2.

For Ringkøbing-Skjern Kommune var det en nødvendig investering. Kommunen blev ved sidste udbud af forsikringer i 2012 ”straffet” økonomisk med en høj forsikringspræmie på bygninger, fordi kommunen ikke havde installeret ABA-anlæg på sine folkeskoler.

”Vi kunne dengang hurtigt se, at det ville blive alt for dyrt for kommunen i længden ikke at investere i ABA-anlæg. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede derfor at give en tillægsbevilling til etablering af de fuldautomatiske brandanlæg. Udover at elever, skolepersonale og forældre føler sig mere trygge i hverdagen, er det også en fornuftig og rentabel investering, der er betalt hjem i løbet af 4,5 år med den besparelse, som kommunen pr. 1. januar 2017 har fået på forsikringspræmien”, forklarer Lone Nielsen, forsikringskonsulent, Viden & Strategi, Ringkøbing-Skjern Kommune.

I Ringkøbing-Skjern Kommune blev det store projekt startet op i 2014, og det er netop afsluttet til aftalt tid, kvalitet og pris. Kommunen er tilfreds med afviklingen af projektet, og ikke mindst har konstellationen, med Lindpro som udførende installatør og ansvarlig for projektering og Willis Towers Watson som kommunens projektleder i etableringsfasen, fungeret godt og effektivt.

”Der er altid særlige forhold at tage hensyn til ved sådanne typer af installationer. Det er vigtigt, at installationen udføres med stor respekt for lokalernes indretning, materialevalg eller andre særlige forhold som f.eks. på Spjald Skole, hvor nogle af lokalerne er udlånt til det lokale Egnsmuseum. Men også skoletorvet på Ringkøbing Skole, som har et flot arkitektonisk listeloft, har krævet særlige hensyn. Her har vi installeret linjerøg-detektorer, som udsender usynlige lysstråler, der kan detektere røgpartikler”, fortæller Kristian Stengård Nordby, projektleder hos Lindpro i Esbjerg.

De mange tusinde meter af brandsikre kabler, der indgår i installationerne, vakte bekymring hos flere af skolernes bygningsansvarlige.

”Nogle af skolerne i Skive Kommune var netop blevet renoveret og fremstod flere steder med flotte hvide vægge. Der var flere pedeller, der blev bekymrede, da de så de mange tusinde meter kabel, der skulle trækkes langs væggene og skjules bag eksisterende lofter i de forskellige klasseværelser og faglokaler. Men det lykkedes os at installere alle kabler skjult, så alle var tilfredse”, forklarer Søren Søndergaard, serviceleder hos Lindpro i Silkeborg.

I de senere år har flere kommuner valgt Lindpro som leverandør og servicepartner til deres alarmerings- og sikringsanlæg. Lindpro har netop indgået aftale med Esbjerg, Kolding, Middelfart og Odense Kommuner om installation, service og vedligehold af kommunernes brandalarmeringsanlæg fra 2017 og fire år frem.