Find os
Vælg specifik kompetence

Vælg en kompetence i menuen herunder – og se hvor i landet,
vi tilbyder netop denne ydelse

Kontaktinfo
Lindpro A/S
Fabriksparken 58
2600   Glostrup

Tlf: +45 70 10 16 17
E-mail:

Plejecentre sparer ressourcer med IntelligentCARE

Lindpro har indgået aftale med ANYgroup om eneforhandling af IntelligentCARE til plejecentre, hjemmepleje og hospitaler med hjemmebehandling. Løsningen optimerer kommunikation, pleje og ressourceforbrug – og skaber tryghed for borgere og patienter.

Lindpro oplever stor efterspørgsel på IntelligentCARE hos plejecentre, og der er allerede gennemført testinstallationer i 7 kommuner. Odense Universitetshospital kører et udviklingsprojekt, hvor de undersøger muligheden for at lade flere ældre medicinske patienter være indlagt i eget hjem ved hjælp af denne teknologi. Fordelene kan være nedsat risiko for infektioner og reduceret pres på sengepladser.

Michael Andresen, komptenceansvarlig for velfærdsteknologi, hos Lindpro har store forventninger til samarbejdet med ANYgroup, der leverer og løbende videreudvikler systemet:

”Vi har en stor kontaktflade til kommuner og sygehuse, hvor vi kender deres arbejdsprocesser og udfordringer. IntelligentCARE er en unik løsning, der gør det muligt at målrette pleje og behandling til den enkelte borger eller patient – og samtidigt gøre det på en effektiv og ressourcebesparende måde. Det skaber tryghed for borgeren at få den rette omsorg på det rette tidspunkt, og det øger trivslen at kunne udføre et godt arbejde,” fortæller Michael Andresen og fortsætter:

”Systemet består af intelligente sensorer, der registrerer bevægelse og inaktivitet, der fortæller personalet, hvad den enkelte borger eller patient har behov for. Systemet er trådløst og kan nemt installeres i ældreboliger. Det fås også som en mobil løsning, der kan opsættes midlertidigt hos en patient, der får hjemmebehandling. IntelligentCARE er ideel for ældre eller demente borgere, der ønsker at blive længere i egen bolig.”

Tryghed med intelligente sensorer

IntelligentCARE består af sensorer, der overvåger risikoområder hos den udsatte ældre – såsom fald, natlig vandring, forkert brug af komfur mv. Sensorsystemet indsamler data til regulering af individuelle plejebehov. Systemet indeholder desuden en senge- og køkkenvagt, der varsler personalet, hvis borgeren står ud af sengen eller ikke kommer tilbage igen – og slår komfuret fra ved farlig brug, hvilket især skaber tryghed hos demente borgere. Et digitalt låsesystem giver plejepersonale eller læge adgang hos borgeren via mobiltelefon, nøglekort mv., uden at borgeren behøver rejse sig. Systemet rummer også mulighed for virtuelle tryghedsbesøg – eksempelvis om natten, hvor borgeren ikke forstyrres unødigt. Video fra hjemmet benyttes udelukkende med borgerens accept, på udvalgte tidspunkter og af det ansvarlige personale.