Find os
Vælg specifik kompetence

Vælg en kompetence i menuen herunder – og se hvor i landet,
vi tilbyder netop denne ydelse

Kontaktinfo
Lindpro A/S
Fabriksparken 58
2600   Glostrup

Tlf: +45 70 10 16 17
E-mail:

Lindpro giver ansvar og opbakning til lærlinge

Lindpro samler sine spidskompetencer i seks teknikcentre centralt placeret i landet med henblik på at sikre kunderne højspecialiserede løsninger og ensartet service i hele landet.

Lindpros godt 20 lokalafdelinger trækker på specialkompetencerne i de seks teknikcentre, der ligger i København, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Odense og Haarby, og sikrer således kunderne lokal nærhed såvel som stærkt specialiserede løsninger. Hvert teknikcenter huser de teknisk markedsrelevante kompetencer, der efterspørges i netop den region.

Lindpros entrepriseaktiviteter samles på tilsvarende vis i én landsdækkende enhed med henblik på at sikre en kundeorienteret og effektiv håndtering af alle Lindpros større entrepriser.

”Med de seks teknikcentre styrker vi vores position i de enkelte landsdele og sikrer samtidig konsistens i vores landsdækkende aktiviteter uden at gå på kompromis med den lokale nærhed til kunderne, som er essentiel for vores serviceforretning”, udtaler Peter Kaas Hammer, adm. direktør i Lindpro.

Høster markedets potentiale

Som teknik- og servicevirksomhed dækker Lindpros kompetencer både service- og entrepriseaktiviteter. Begge områder løftes og styrkes med den nye organisering.

”Især når det gælder vores serviceaktiviteter ser vi et stort markedsmæssigt potentiale, som vi er klar til at imødekomme med teknikcentrene. For ved at samle vores spidskompetencer få steder, kan vi i langt højere grad specialisere og dygtiggøre os inden hvert område og dermed matcher vi fremtidens krav fra markedet”, forklarer Peter Kaas Hammer.