Find os
Vælg specifik kompetence

Vælg en kompetence i menuen herunder – og se hvor i landet,
vi tilbyder netop denne ydelse

Kontaktinfo
Lindpro A/S
Fabriksparken 58
2600   Glostrup

Tlf: +45 70 10 16 17
E-mail:

Flere kommuner vælger Lindpro til brandsikring

Lindpro har netop skrevet kontrakt med Esbjerg, Kolding, Middelfart og Odense Kommuner om installation, service og vedligehold af kommunernes brandalarmeringsanlæg i de næste fire år.

Lindpro har vundet alle fire delaftaler i det netop afgjorte KomUdbud på lovpligtige serviceeftersyn, almindelig vedligehold samt køb af ABA-anlæg på alle kommunernes bygninger, og rammeaftalerne er netop underskrevet af alle parter. Lindpro glæder sig til at komme i gang med opgaven, der løber fra den 1. januar 2017 og fire år frem.

”Det er glædeligt, at alle fire kommuner har valgt Lindpro som deres primære leverandør af brandsikring. Vi har i mere end 10 år serviceret ABA-anlæggene i Esbjerg Kommune og er glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde samtidig med, at vi ser frem til at udvide kommunesamarbejdet med Kolding, Middelfart og Odense Kommuner. I forvejen har vi lignende aftaler med blandt andet Albertslund, Hjørring og Ringkøbing-Skjern kommuner”, udtaler Torben Ernstrøm, der er kompetencerådgiver med speciale i brandsikring hos Lindpro.

Besparelse på flere fronter

Tildelingskriteriet i KomUdbuddet var laveste pris. Men ud over, at kommunerne dermed er garanteret den laveste pris, når de benytter rammeaftalerne med Lindpro, opnår de yderligere tids- og økonomiske besparelser i kraft af rammeaftalerne, blandt andet fordi de kun skal ringe til én leverandør ved nedbrud eller behov for service. Blandt kommunernes knap 300 ABA-anlæg befinder sig nemlig også en del lukkede anlæg, som udelukkende kan serviceres af den leverandør, der har leveret anlæggene. Men her entrerer Lindpro med de pågældende leverandører, så kommunerne ikke selv skal huske på, hvilke anlægstyper der serviceres af hvem.

For Esbjerg og Middelfart Kommuner omfatter rammeaftalerne tillige bygge- og anlægsprojekter. ”Ud fra tegningerne projekterer og dimensionerer vi det rette ABA-anlæg til kommunernes bygninger, hvis de skal bygge nyt”, fortæller Torben Ernstrøm og tilføjer afsluttende: ”Det kan spare kommunerne for store ingeniørregninger, når de benytter os til denne del, for vores tidsforbrug til projektering er allerede prissat i rammeaftalen”.