Find os
Vælg specifik kompetence

Vælg en kompetence i menuen herunder – og se hvor i landet,
vi tilbyder netop denne ydelse

Kontaktinfo
Lindpro A/S
Fabriksparken 58
2600   Glostrup

Tlf: +45 70 10 16 17
E-mail:

Lindpro oplyser Nordea domicil

Langvarig dialog fra projektets spæde start har båret frugt. Lindpro har netop skrevet kontrakt på udførsel af el-entreprisen på Nordeas nye domicil i Ørestaden.

Sammen med hovedentreprenøren, moderselskabet MT Højgaard, har Lindpro aktivt deltaget i udviklingsfasen af projektet lige fra idéstadiet til det færdige projekt og har dermed bistået med rådgivning i forhold til de valgte løsninger.

”Det har været en meget positiv proces, hvor vi med vores erfaring fra mange store komplekse byggeprojekter samt ekspertise inden for tekniske installationer har kunnet bidrage til, at kunden har fået netop de tekniske løsninger, der opfylder deres behov. Ligesom vores rådgivning har bidraget til at optimere såvel byggeprocessen som det endelige design. Det er både vores og bygherrens sikkerhed for, at vi får leveret de mest hensigtsmæssige løsninger til bygherrens bedste”, udtaler regionschef hos Lindpro, Brian Ludvigsen.

Mange kompetencer i spil

Når byggeriet står færdigt hen imod slutningen af 2016 har Lindpro leveret højspændingsanlæg og

-installationer, nødstrømsanlæg, el-installationer, DAS-system, AV installationer samt lys- og kraftinstallationer til de 60.000 m² bygning, som udgør det nye domicil til Nordea Bank Danmark.

”Der er tale om en meget installationstæt bygning med høje krav til bl.a. forsyningssikkerhed, redundans, installationsmetoder og proces samt EMC. Det stiller store krav til såvel planlægning af entreprisen som projektledelse og vi er glade for at få lejlighed til at bringe alle vores tekniske kompetencer i spil”, afslutter Brian Ludvigsen.